Özgür bir dünya için karalamalar

PHP ile fonksiyonda birden fazla değer döndürmek

Genellikle php derslerinde fonksiyonlardan 1 ya da 0 gibi değerler döndürülerek sonuçlar verilir. Ya da kimi durumlarda bir değişken yardımı ile o değişkenin değeri döndürülür. Ek olarak fonksiyonlar dizi de döndürebilmektedirler. Aslında son derece mantıklı ve olması gerektiği gibi gözükmesine rağmen bazı durumlarda tam olarak düşünülemeyebilinir.

Örneğin veritabanındaki bir çok değişkeni bir fonksiyonla çekip onlarla daha sonradan oynamak için oldukça kullanışlı bir olaydır.

İlk olarak fonksiyonumuzun içerisinde bir sorgu çalıştırılıp islem_id ve islem_adi şeklinde 2 değeri 10 tane durum için çekmek istediğimizi düşünelim. 10 tane durum olmadığı durumlarda sorgudaki veri sayısını bir değişkene aktarıp o kadar da döndürtebilecek şekilde bir for'un içerisine aktarırız(0 dan başlattık 1 den de başlatılabilir çekmek istediğimiz veriye göre):

for($i=0; $i<=9;$i++) {
                $islemciId = $db->get_value('',$i,'islem_id');
                $islemAdi = $db->get_value('',$i,'islem_adi');
                $veriler[$i] = Array ( 'islem_id' => $islemId, 'islem_adi' => $islemAdi );
}
 Anlatımımızdaki en uç nokta veriler adındaki değişken ve içerisine yüklenilen dizi tanımı. Ve daha sonra fonksiyonumuzu kapatırken;
return ($veriler);
diyerek dizimizi fonksiyon sonunda döndürebiliyoruz.

Daha sonra fonksiyonu kullanacağımız yerde:
$test = fonksiyonAdi();
şeklinde bir test değişkenine tüm dizimizi aldık. Ve kullanmak istediğimiz yerde ;
$test['0']['islem_adi'] //0. çekilen (fonksiyonda 1den başlatsaydık 1 olacaktı) veri dizisinde islem_adi kısmındaki veri
$test['5']['islem_id'] //5. çekilen veri dizisindeki islem_id verisi
 şeklindeki değişkenlere rahatlıkla ulaşabilmekteyiz.