Desktop dosyası anatomisi

Linux "X Masaüstü Sistemleri"nde genel olarak yani tüm Masaüstü ortamlarında masaüstünde görüntülenen ikonlar .desktop dosya tipiyle tutulmaktadır.

.desktop dosya tipinde elemanlar aşağıdaki gibi listelenmektedir:
eleman=değer

.desktop dosyasında gerekli elemanlar: 

Type : ikon tipini belirtir. Yandaki seçeneklerden birisi olabilir: Application, Link ve Directory.
Name : ikonun görüntülecek ismini belirtir.
Exec : tıklanıldığında çalıştırılacak komutu gösterir.

.desktop dosyasında opsiyonel elemanlar: 

Version – ikonun versiyonunu belirtir
Encoding – dosyanın encode tipini belirtir.GenericName – jenerik ismini belirtir.
Comment – ikon hakkında yorumIcon – ikonun görselinin bulunduğu dizin veya ismini belirtir.
Path – hangi dizin üzerinde çalıştırılacağı belirtilir.Terminal – terminal üzerinde çalışıp çalışmayacağı belirtilir.
MimeType – mimetipini belirtir
Categories – uygulamanın bulunduğu kategorileri belirtir

Örnek bir desktop dosyası:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Exec=ls -l
Name=Ekranı Görüntüle
Icon=$HOME/ikonlar/ikon.png